Archive by Category "Čitanja"

Sretan Uskrs i uskrsni blagdani!

Dragi vjernici!

Nitko od nas nije mogao ni zamisliti da ćemo se naći u ovako kriznoj situaciji zbog pojave corona virusa. Mnogi su od nas doživjeli Domovinski rat, progonstvo i izbjeglištvo, i proživjeli težinu novog početka u ovoj zemlji. Malo je tko od nas mogao pomisliti kako ćemo u Njemačkoj doći u prodavaonicu ili neki prodajni centar, a da na policama nećemo naći sve što nam srce poželi. Ništa od ovoga što trenutno prolazimo nismo mogli predvidjeti. 

Stoga nam upravo sada postaju bliski biblijski događaji i iskustva biblijskih likova. Tako u Bibliji čitamo o prirodnim katastrofama i ratovima, o težini hoda izraelskog naroda kroz pustinju i kušnjama koje su pratile izabrani Božji narod, te kako je konačno naš Gospodin Isus boravio u pustinji i bio kušan, te kako je proživljavao nepravednu osudu i okrutnu smrt na križu. 

Nakon iskustva siromaštva, ratova i progonstva stiže nas nova kušnja zaraze virusom koji sve više prijeti cijelom čovječanstvu. Biblijski narodi, događaji i likovi nas uče kako su krize dio ljudskog hoda ovom zemljom. Tako osobne krize postaju neizostavni dio našega puta. Obiteljske krize su sve učestalije. Nažalost, događaju se i ponavljaju nacionalne, međunarodne i svjetske krize kao što je i ova. Sve ovo govori o nestalnosti i prolaznosti ovoga svijeta, te o krhkosti života i neodrživosti njegovih zakona. Sve se mijenja! Jedino je Bog stalan i nepromjenjiv. A vjernik u svemu vidi Boga i osjeća njegovu prisutnost, tražeći i nalazeći znakove nade za svoj život. Nada je upravo u tome da sve prolazi, pa će tako i ova kriza proći. I mi prolazimo i odlazimo s ovoga svijeta. Ali, doći će dan kad će nas Gospodin izvesti iz svih kriza. I to je stvarnost našega spasenja i znak nade u život vječni, gdje „neće biti ni boli, ni tuge, ni jauka, ni smrti više biti neće“.

Uskrs je blagdan pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, slobode nad ropstvom. Uskrs je prijelaz i prolaz u Obećanu zemlju, u novi  život. To je naša kršćanska Pasha!Sada smo „zarobljeni“ u četiri zida, kao što su Izraelci bili zarobljeni u Egiptu, dok su ih okruživali bedemi Crvenoga mora. Ujedale su ih zmije u pustinji, morila ih je glad i žeđ, pa su mrmljali protiv Mojsija i Boga, ne znajući zašto im se sve to događa. Naime, zaboravili su da su bili robovi. Zaboravili su da im je Bog obećao novu i bolju zemlju. Bog ih je vodio i neprestano bio s njima na putu u Obećanu zemlju. Razgovarao je s Mojsijem, davao im Zapovijedi koje će ih uvesti u sretan život. Bog je hodio s njima u oblaku i ognju. On je Jahve, sveprisutni Bog, a ne Bog daleki. I konačno ih je doveo u zemlju kojom teče med i mlijeko, kao što im je i obećao. Tako će i nas izvesti iz naših kuća i stanova. Izbavit će nas iz ove krize i uvesti nas u novi život. U ovoj našoj pustinji, u izolaciji, imali smo priliku više razgovarati s Bogom i jedni s drugima. Možda su nas ujedale ljutice naših obiteljskih nesuglasica, ali smo tražili i lijek dušama našim. I mi smo se poput Izraelaca pitali: Bože zašto si nas izveo u ovu pustinju, da pomoriš nas i djecu našu, da umremo od gladi i žeđi!? Strah nas je, hoće li ovo imati pozitivan ishod ili će nas zateći nove kušnje. 

Nadam se da ste se putem raznih medija uključili u razne molitvene inicijative i da ste pratili i sudjelovali na blagoslovima i molitvama Svetoga Oca pape Franje. Upravo smo tu mogli doživjeti da nas Bog nije ostavio, nego da nas hrabri i tješi u ovoj krizi; da i mi imamo Mojsija koji nas u ime Božje vodi, a to je Crkva i njezini pastiri. Kroz razne religiozne i molitvene sadržaje mogli smo još dublje osjetiti snagu molitve i molitvenog zajedništva u obitelji.

A kad prođe ova kriza nastavit ćemo živjeti sve ovo što je bilo lijepo i korisno za nas i naše obitelji. Znat ćemo kako je veliki dar nedjelje kao dana odmora i obiteljskog zajedništva. Uvjerit ćemo se kako je dobro da možemo slobodno sudjelovati na misi i punog srca vršiti Božju zapovijed danu Mojsiju: “Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji”, te posvetiti sebe i svoje Bogu. Zahvalno ćemo govoriti, da je dobro zajedno se u svom domu pomoliti prije i poslije jela, izmoliti krunicu ili koju drugu molitvu, te čitajuć Sveto pismo svoju vjeru dublje upoznavati. 

Svim vjernicima Hrvatske katoličke misije Düsseldorf želimo sretan Uskrs i uskrsne blagdane!

Fra Tomislav Dukić

Frano Milić, pastoralni suradnik

Read more

BLAGOSLOV JELA U OBITELJI

BLAGOSLOV JELA U OBITELJI

U NEDJELJU USKRSNUĆA GOSPODINOVA

Običaj blagoslova uskrsnih jela u crkvi nakon slavlja euharistije i zajedničko blagova- nje blagoslovljenoga jela u krugu obitelji znak su snažne povezanosti slavlja Kristova uskrsnuća i vjerničkoga života. Kršćanin, okrijepljen darom uskrsnuća, živi novim ži- votom. Sve promatra u svjetlu te novosti. Stoga i u promijenjenim okolnostima, koje ne omogućuju blagoslov uskrsnih jela u crkvi, priliči da jelo bude blagoslovljeno u obitelji u uskrsno jutro, u zajedničkoj molitvenoj okupljenosti oko pripravljenoga obiteljskoga stola.

Na stolu se pripravi jelo i upali se svijeća koja je gorjela u obiteljskome slavlju Vazme- noga bdjenja. Može se pripraviti i blagoslovljena voda za blagoslov jela. Jedan od rodi- telja vrši službu predmolitelja (P), a svi (S) odgovaraju kako je naznačeno. Jedan od ukućana vrši službu čitača (Č).

BLAGOSLOV NA PRVI NAČIN

UVOD
P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

S. Amen.

P. Bog Otac, koji nam je darovao život,
obnovio nas je uskrsnućem svoga Sina Isusa Krista i učinio nas dionicima svoje vječnosti.

S. Blagoslovljen Bog u vijeke.

P. Krist Gospodin svojim uskrsnućem obdario nas je novošću života, darom vječnosti. Gdje je u ljudima živa otvorenost Kristu uskrslomu, tu sve odi- še novošću života, jer Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. U blago- vanju jela i pića kao kršćani zahvaljujemo Gospodinu ne samo za njego- ve darove Stvaranja, nego i za ljubav kojom nas hrani i jača, kojom potiče ljude da obrađuju zemlju, siju i sade, ubiru plodove i umješnošću pri- pravljaju hranu, te svojim življenjem očituju zahvalnu ljubav Stvoritelju i Obnovitelju svega.

Danas je košara s uskrsnim jelima na drukčiji način pripremana. Ne no- simo ju u crkvu, gdje osjećamo ljepotu zajednice vjernika. U našoj košari i na našemu stolu danas (večeras) stoje i naše zabrinutosti, ali u njoj ne nedostaje ljubavi koja služi zajedništvu bližnjih. I nije važno je li košara malena ili velika, je li stol bogat ili oskudan, jer ljubav se time ionako ne može izmjeriti Po svetim sakramentima krštenja, potvrde i euharistije pritjelovljeni smo Kristu i postali smo dionici njegove vječnosti. Neka nam ovaj blagoslov hrane bude znakom te novosti: da u blagovanju blagoslovljenoga jela os- jetimo ljepotu zajedništva obiteljskoga; da nesebično s drugima dijelimo što imamo i budemo dar jedni drugima, trajno povezani s Gospodinom i živeći kao novi ljudi koji u sebi nose dar uskrsnuća.

NAVJEŠTAJ BOŽJE RIJEČI
P. Poslušajmo riječ Evanđelja,

po kojoj je Gospodin među nama trajno prisutan.

Netko od odraslih ukućana pročita sljedeći odlomak.

Č. Iz Evanđelja po Luki (Lk 24, 13-16.25-32)

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su razgovarali i ras- pravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše u- skraćeno njihovim očima. I reče im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima.

Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Ta- da rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?«

PROŠNJE

P. Okrijepljeni prisutnošću Krista uskrsloga
i rasvijetljeni vjerom koju je u nama milosno zapalio,
molitvom se utecimo nebeskomu Ocu
da slavlje vazmenoga otajstva bude na spasenje nama i svemu svijetu.

Molitvene nakane mogu čitati članovi obitelji naizmjenice. Prikladno je ovdje uključiti i djecu.

Č. Bože ti si nas po Kristovoj smrti i uskrsnuću
otkupio od grijeha i smrti
i sabrao nas u svoju Crkvu:
daj da živimo kao jedna obitelj u ljepoti tvoje ljubavi, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti si nas po otajstvima krštenja, potvrde i euharistije
učinio dionicima Kristova života:
ne dopusti da u nama prevlada grijeh i sila smrti, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti nas slavljenjem uskrsnuća svoga Sina
obnavljaš u milosti božanskoga posinjenja:
daj da uvijek hodimo u toj novosti života, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti nas u svojoj dobroti daruješ hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada svoje milosti i svoga blagoslova, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne:
nadahni nas svojom ljubavlju da i mi dijelimo kruh i svoja dobra sa svim potrebitima i svjedočimo tvoju blizinu svim osamljenima, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Svojom blizinom pohodi i odsutne članove naše obitelji: čuvaj u njima radost uskrsne vjere, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. U zagrljaj svoje vječnosti primi svu našu pokojnu braću i sestre, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.
P. Upravimo Ocu nebeskomu svoju molitvu

iščekujući dolazak njegova Kraljevstva:

Svi mole Molitvu Gospodnju. S. Oče naš, koji jesi na nebesima…


P. Pomolimo se.
Bože Stvoritelju i Otkupitelju naš,
ti si stvorio sve što postoji,
a po smrti i uskrsnuću svoga Sina obnovio si ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi ovu hranu koju smo pripravili da nam bude znak vazmene obnove.
Daj da blagujući od ovih tvojih darova ustrajemo u tvojoj milosti
i uvijek živimo novost života Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

S. Amen.
Predvoditelj može sada poškropiti jelo blagoslovljenom vodom.

POHVALE BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI KRALJICE NEBA

Potom svi zajedno mogu zapjevati pjesmu, dostupno za slušanje na ovoj poveznici: Kraljice neba, raduj se. ili se umjesto pjesme moli:

P. Kraljice neba, raduj se, aleluja!
S. Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja!

P. Uskrsnu kako je rekao, aleluja! S. Moli za nas Boga, aleluja!

P. Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja! S. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

P. Pomolimo se.
Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet
uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života.
Po istom Kristu Gospodinu našem.

S. Amen.
P. Blagoslov Boga svemogućega,

milost njegova uskrsloga Sina Isusa Krista i zajedništvo njegova Duha
neka trajno ostane među nama.

S. Amen. 

BLAGOSLOV NA DRUGI NAČIN

Svi zajedno mole VJEROVANJE, OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU.

Blagoslovi, Bože, nas i ovo naše uskrsno jelo po Kristu Gospodinu našemu. Amen

I poškropi se svetom vodom.

Read more

USKRSNO BDIJENJE U 20.30 UŽIVO

USKRSNO BDIJENJE U 20.30 UŽIVO

U 20.30 prenosimo UŽIVO preko facebook FRAMA DÜSSELDORF obred Uskrsnog bdijenja.

Za obred pripremite blagoslovljenju SVIJEĆU (koju ste dobili od nas) ili neku drugu svijeću I SVETU VODU.

Za početak obreda neka u kući ne bude nikakog svjetla osim svijeće koju ćemo upaliti zajedno sa svećenikom koji pali Uskrsnu svijeću.

Obred 

  1. Služba svjetla
  2. Služba Riječl
  3. Obnova krsnih obećanja
  4. Euharistijska služba

Blagoslov jela za Uskrs 

Imat ćemo u izravnom prijenosu na kraju mise večeras 20.30 i sutra na Uskrs na kraju mise koja je u 11.00 sati. Za blagoslov je potrebno pripremiti hranu SVETU VODU na stolu.

Read more

Obred Velikog petka UŽIVO na Facebook Frama Düsseldorf

Obred Velikog petka UŽIVO na Facebook Frama Düsseldorf

Za sudjelovanje u obredu Velikog petka, PRIPREMITE NA SVOM STOLU U KUĆI KRIŽ za 2. dio obreda, a to je KLANJANJE SVETOM KRIŽU

  1. U obredu Velikoga petka najprije služamo Riječ Božju kojoj u središtu stoji Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu. Zatim je kratka propovijed i Sveopća molitva vjernika
  2. Drugi dio obreda je Klanjanje svetom križu. Kad svećenik pokaže križ u crkvi zu riječi Evo drvo križa, na kom je visio spas svijeta. Odgovaramo Dođite poklonimo se. Svećenik će dati upute da se svaki od nas prekriži križem koji drži u ruci i poljubi ga. 
  3. Treći dio je Sveta pričest, na kojoj većina vjernika nažalost ne može sudjelovati pod prilikama kruha. Pozivamo Vas na duhovnu pričest, a to je da se u duši sjedinimo s Isusom, da Ga pozovemo da nam dođe u dušu na duhovan način.

Obred Velikog petka nema nekog službenog početka ni kraja, jer je obred sva tri sveta dana zapravo jedan jedinstveni obred koji počinje na Veliki četvrtak s U ime Oca… a tek na veliku subotu na završetku uskrsnog bdijenja ćemo čuti Idite u miru.

Read more

Copyright 2019 © HKM Düsseldorf - Neuss - Langenfeld. Sva prava pridržana.