Čitači svojom službom omogućuju drugima posadašnjiti događaj spasenja, kako bi se on u njima ostvario. Čitači posuđuju glas Riječi koja se po navještaju događa. Stoga je potrebna odgovornost koja zahtjeva ne samo svijest crkvenosti službe, već i doličnu pripravu za službu čitanja. Prije svega Riječ mora biti usađena u čitača kroz osobno razmatranje, kako bi iz te vertikalne povezanosti mogla biti priopćena, navještena drugima. Hrvatski narod je stoljećima čitao Božju riječ u liturgiji na hrvatskom jeziku. Stoga je odluka Drugog vatikanskog sabora o uvođenju narodnog jezika u liturgiju pogodovala svim narodima, a posebno onima koji su iz različitih razloga otrgnuti od rodne grude i žive raseljeni po svijetu. Slušanje Božje riječi na materinskom jeziku olakšava im razumijevanje Božje poruke, ali ih i jače veže uz krajeve iz kojih su istrgnuti. To je posebno  važno za djecu i mlade koji  zaboravljaju jezik svojih starih, pa im čitanje i slušanje Božje riječi bar donekle pripomaže u očuvanju narodnog identiteta i vjerničke svijesti.

SUSRET ČITAČA je po dogovoru i prije mise. 

Voditelji

Düsseldorf

Marica Rimac i Karola Znaor

Neuss

Lucija Kezić

Langenfeld

Ana Antolek

Langenfeld

Josip Antolek