Dvadeset i peta nedjelja kroz godinu, 20. rujna 2020.