Raspored vjeronauka

Župni vjeronauk kroz novu školsku godinu održavamo prema rasporedu koji slijedi. Župni vjeronauk održavaju: župnik i pastoralni suradnik gosp. Frano Milić.

Upisnica Krizma

Vjeronauk započinjemo 22. 01. 2022. u crkvi St. Apollinaris.

Subota
Düsseldorf

Prvopricesici

u 12.00 sati

St. Apollinaris

Düsseldorf

Subota

Düsseldorf

Krizmanici

u 13.00 sati

St. Apollinaris

Düsseldorf