BLAGOSLOV JELA U OBITELJI

BLAGOSLOV JELA U OBITELJI

U NEDJELJU USKRSNUĆA GOSPODINOVA

Običaj blagoslova uskrsnih jela u crkvi nakon slavlja euharistije i zajedničko blagova- nje blagoslovljenoga jela u krugu obitelji znak su snažne povezanosti slavlja Kristova uskrsnuća i vjerničkoga života. Kršćanin, okrijepljen darom uskrsnuća, živi novim ži- votom. Sve promatra u svjetlu te novosti. Stoga i u promijenjenim okolnostima, koje ne omogućuju blagoslov uskrsnih jela u crkvi, priliči da jelo bude blagoslovljeno u obitelji u uskrsno jutro, u zajedničkoj molitvenoj okupljenosti oko pripravljenoga obiteljskoga stola.

Na stolu se pripravi jelo i upali se svijeća koja je gorjela u obiteljskome slavlju Vazme- noga bdjenja. Može se pripraviti i blagoslovljena voda za blagoslov jela. Jedan od rodi- telja vrši službu predmolitelja (P), a svi (S) odgovaraju kako je naznačeno. Jedan od ukućana vrši službu čitača (Č).

BLAGOSLOV NA PRVI NAČIN

UVOD
P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

S. Amen.

P. Bog Otac, koji nam je darovao život,
obnovio nas je uskrsnućem svoga Sina Isusa Krista i učinio nas dionicima svoje vječnosti.

S. Blagoslovljen Bog u vijeke.

P. Krist Gospodin svojim uskrsnućem obdario nas je novošću života, darom vječnosti. Gdje je u ljudima živa otvorenost Kristu uskrslomu, tu sve odi- še novošću života, jer Uskrs je blagdan obnove čovjeka i svijeta. U blago- vanju jela i pića kao kršćani zahvaljujemo Gospodinu ne samo za njego- ve darove Stvaranja, nego i za ljubav kojom nas hrani i jača, kojom potiče ljude da obrađuju zemlju, siju i sade, ubiru plodove i umješnošću pri- pravljaju hranu, te svojim življenjem očituju zahvalnu ljubav Stvoritelju i Obnovitelju svega.

Danas je košara s uskrsnim jelima na drukčiji način pripremana. Ne no- simo ju u crkvu, gdje osjećamo ljepotu zajednice vjernika. U našoj košari i na našemu stolu danas (večeras) stoje i naše zabrinutosti, ali u njoj ne nedostaje ljubavi koja služi zajedništvu bližnjih. I nije važno je li košara malena ili velika, je li stol bogat ili oskudan, jer ljubav se time ionako ne može izmjeriti Po svetim sakramentima krštenja, potvrde i euharistije pritjelovljeni smo Kristu i postali smo dionici njegove vječnosti. Neka nam ovaj blagoslov hrane bude znakom te novosti: da u blagovanju blagoslovljenoga jela os- jetimo ljepotu zajedništva obiteljskoga; da nesebično s drugima dijelimo što imamo i budemo dar jedni drugima, trajno povezani s Gospodinom i živeći kao novi ljudi koji u sebi nose dar uskrsnuća.

NAVJEŠTAJ BOŽJE RIJEČI
P. Poslušajmo riječ Evanđelja,

po kojoj je Gospodin među nama trajno prisutan.

Netko od odraslih ukućana pročita sljedeći odlomak.

Č. Iz Evanđelja po Luki (Lk 24, 13-16.25-32)

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su razgovarali i ras- pravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga bijaše u- skraćeno njihovim očima. I reče im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima.

Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Ta- da rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?«

PROŠNJE

P. Okrijepljeni prisutnošću Krista uskrsloga
i rasvijetljeni vjerom koju je u nama milosno zapalio,
molitvom se utecimo nebeskomu Ocu
da slavlje vazmenoga otajstva bude na spasenje nama i svemu svijetu.

Molitvene nakane mogu čitati članovi obitelji naizmjenice. Prikladno je ovdje uključiti i djecu.

Č. Bože ti si nas po Kristovoj smrti i uskrsnuću
otkupio od grijeha i smrti
i sabrao nas u svoju Crkvu:
daj da živimo kao jedna obitelj u ljepoti tvoje ljubavi, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti si nas po otajstvima krštenja, potvrde i euharistije
učinio dionicima Kristova života:
ne dopusti da u nama prevlada grijeh i sila smrti, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti nas slavljenjem uskrsnuća svoga Sina
obnavljaš u milosti božanskoga posinjenja:
daj da uvijek hodimo u toj novosti života, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti nas u svojoj dobroti daruješ hranom za dušu i tijelo: ne uskrati nam nikada svoje milosti i svoga blagoslova, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Ti si po svome Sinu čudesno hranio gladne:
nadahni nas svojom ljubavlju da i mi dijelimo kruh i svoja dobra sa svim potrebitima i svjedočimo tvoju blizinu svim osamljenima, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. Svojom blizinom pohodi i odsutne članove naše obitelji: čuvaj u njima radost uskrsne vjere, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.

Č. U zagrljaj svoje vječnosti primi svu našu pokojnu braću i sestre, molimo te.

S. Gospodine usliši nas.
P. Upravimo Ocu nebeskomu svoju molitvu

iščekujući dolazak njegova Kraljevstva:

Svi mole Molitvu Gospodnju. S. Oče naš, koji jesi na nebesima…


P. Pomolimo se.
Bože Stvoritelju i Otkupitelju naš,
ti si stvorio sve što postoji,
a po smrti i uskrsnuću svoga Sina obnovio si ljudski rod i cijeli svemir. Blagoslovi ovu hranu koju smo pripravili da nam bude znak vazmene obnove.
Daj da blagujući od ovih tvojih darova ustrajemo u tvojoj milosti
i uvijek živimo novost života Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

S. Amen.
Predvoditelj može sada poškropiti jelo blagoslovljenom vodom.

POHVALE BLAŽENOJ DJEVICI MARIJI KRALJICE NEBA

Potom svi zajedno mogu zapjevati pjesmu, dostupno za slušanje na ovoj poveznici: Kraljice neba, raduj se. ili se umjesto pjesme moli:

P. Kraljice neba, raduj se, aleluja!
S. Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja!

P. Uskrsnu kako je rekao, aleluja! S. Moli za nas Boga, aleluja!

P. Veseli se i raduj, Djevice Marijo, aleluja! S. Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu, aleluja!

P. Pomolimo se.
Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet
uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života.
Po istom Kristu Gospodinu našem.

S. Amen.
P. Blagoslov Boga svemogućega,

milost njegova uskrsloga Sina Isusa Krista i zajedništvo njegova Duha
neka trajno ostane među nama.

S. Amen. 

BLAGOSLOV NA DRUGI NAČIN

Svi zajedno mole VJEROVANJE, OČE NAŠ, ZDRAVO MARIJO, SLAVA OCU.

Blagoslovi, Bože, nas i ovo naše uskrsno jelo po Kristu Gospodinu našemu. Amen

I poškropi se svetom vodom.

Copyright 2019 © HKM Düsseldorf - Neuss - Langenfeld. Sva prava pridržana.