Hodočašće u Fatimu – Lissabon – Nazaree

FATIMA – Hodočašće

Naše župsko hodočašće u Fatimu i Lisabon održat će se 14.03.2022 – 17.03.2022.
Pozivamo sve hodočasnike da kompletno rezerviraju sve spomenute dane.