Hrvatska katolička misija

 

 

 

Povijest misije

40 LJETA PRIVREMENOSTI NA RIJEKAMA ZAPADA

Ovako je Ljetopisac prije 40. ljeta započeo povijest Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu: Na rijekama Zapada radismo i molismo; po zidovima privremenih boravišta nacionalne simbole povješasmo. Susjedi nam naši govorahu: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Kako hrvatsku pjesmu da pjevamo, dok plodnu dolinu Lijepe naše snivamo. Masovniji migracijski val iz Hrvatskih zemalja prema Zapadnoj Europi započeo je 1968. godine. Višak domaće radničke klase ubrzo je postala radnička klasa na privremenom radu u inozemstvu, nazivani različitim imenima:Hrvati izvan Domovine, Hrvati u svijetu, hrvatska dijaspora, hrvatski iseljenici, gastarbeiteri, ausländeri, ausländischer Mitbürger, Katholik anderer Muttersprache. Kada se mnoštvo hrvatskih radnika našlo u zapadnoeuropskim zemljama, u dogovoru između mjesne Crkve doseljenja i Vijeća Biskupske konferencije za hrvatsku migraciju, danas vijeće Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine za inozemnu pastvu, pri kojemu djeluje Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, osnivane su hrvatske katoličke misije.

Privredno čudo ubrzo je napunilo i pokrajinu Nordrhein-Westfalen u kojoj se našlo preko trideset tisuća hrvatskih radnika. Oveće skupine smjestile su se u industrijska središta kao što su Köln, Wuppertal, Leverkusen, Düsseldorf, Dortmund, Essen… U sjevernoj Westfaliji najprije su osnovane dvije hrvatske katoličke misije 28. svibnja godine 1966. u Essenu i 3. srpnja godine 1966. u Kölnu. Od kölnske misije odvojile su se najprije dvije misije: 1. rujna godine 1970. misija u Düsseldorfu i godine 1974. misija u Bonnu. Od misije u Düsseldorfu odvojila se 22. kolovoza godine 1972. misija u Wuppertalu, 14. rujna godine 1975. misija u Neussu, 11. studenoga godine 1978. misija u Mettmannu.; od misije u Mettmannu odvojila se 1. siječnja godine 1990. misija u Leverkusenu. Sve misije, odijeljene od kölnske, povjerene su redovnicima Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja sa sjedištem u Splitu.

Kao pastoralne suradnice u Misiji su djelovale Školske sestre franjevke Krista Kralja, najprije splitske provincije Presvetoga Srca Isusova (od 1. rujna godine 1973. do 30. rujna godine 1987.), a zatim mostarske provincije Svete Obitelji (od 1. rujna godine 1982. do 30. rujna godine 2010.).

I prije osnivanja misije u Düsseldorfu, ovo je područje pastorizirao fra Krsto Šušnjara iz Kölna i povremeno slavio misu u kripti sluge Božjega brata Firmina u franjevačkom samostanu u Immermannstr. 40. Nakon što je Ordinarijat kölnske nadbiskupije osnovao Hrvatsku katoličku misiju u Düsseldorfu, 1. rujna godine 1970., za prvoga misionara imenovan je fra Rafael Begić, koji se najprije nastanio u Neussu, u Graf-Landsberger-Str. 3, a zatim se preselio u Düsseldorf u Friedrich-Ebert-Str. 29, a od kolovoza godine 1972. u župni stan u Van- Douven-Str. 8, u blizini crkve sv. Apolinara. U početku je misno slavlje održavao u Düsseldorfu, u franjevačkoj samostanskoj crkvi u Immermannstr. 20, a od 25. veljače godine 1973. u župnoj crkvi sv. Apolinara na Lessingplatzu.

Prema dopisu od 27. lipnja godine 1972., koji je potpisao kölnski nadbiskup magr. Joseph kard. Höffner, Hrvatska katolička misija u Düsseldorfu dobila je status samostalne župe – missio cum cura animarum für kroatisch sprechende Katholiken. Tada je misija obuhvaćala gradove: Düsseldorf, Wuppertal, Neuss, Leverkusen i Mettmann. Nakon dvije godine pastoralnoga djelovanja fra Rafaela je 1. kolovoza godine 1972. zamijenio fra Josip Čugura. Od 1. veljače godine 1973. u misiji djeluju kao pastoralne suradnice (ss. Otilija Karaula i Eleonora Ćaleta), Školske sestre franjevke Krista Kralja splitske provincije Presvetoga Srca Isusova. Nakon tri godine, fra Josipa Čuguru zamijenio je, od 1. rujna godine 1975., fra Ivon Menđušić i fra Josip Lucić.

U ovo vrijeme, 14. rujna godine 1975., osnovana je nova misija na području Neussa. Prvim župnikom imenovan je fra Danijel Milas. Zatim je, 27. lipnja godine 1978., osnovana nova misija na području Mettmanna i Leverkusena, a za novoga župnika imenovan je fra Josip Lucić. U među-vremenu nastala je smjena i pastoralnih suradnica: umjesto ss. Eleonore i Otilije dužnost su preuzele njihove susestre Andrijana Marušić i Anđela Milas, do 30. rujna godine 1987. kada sestre napuštaju misiju.

Ubrzo su se, u službi, zamijenili fra Ivon i fra Josip. Fra Ivon je preuzeo misiju Mettmann, a fra Josip, s pomoćnikom fra Mladenom Šimundićem, preuzeo je misiju Düsseldorf. Fra Josip je, za pastoralne potrebe, pokrenuo župni list pod nazivom Život. Prema Ljetopisu, 1. studenoga godine 1980., na svetkovinu Svih Svetih, župno osoblje sa suradnicima proslavilo je 10. obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu. Misu zahvalnicu predvodio je pomoćni zagrebački biskup msgr. Mio Škvorc, a propovijedao je pomoćni kölnski biskup msgr. Klaus Dick.

Od 1. studenoga 1981. misiju preuzimaju fra Nikola Ćurčija i fra Jozo Župić. Nakon pet godina, u misiju dolaze nove pastoralne suradnice Školske sestre franjevke Krista Kralja mostarske provincije Svete Obitelji: ss. Aleksija Krišto i Zdenka Ćavar, a nakon njihove smjene ss. Gertruda Hrkać i Vladimira Vučić. Međutim, fra Josip Župić preuzima, 1. srpnja godine 1982., misiju Mettmann-Leverkusen i fra Nikola ostaje sam u Düsseldorfu.

U prigodi 20. obljetnice Misije, fra Nikola je, sa suradnicima, priredio spomen-knjigu (Nikola Ćurčija – Ante Branko Periša: Hrvatska katolička misija Düsseldorf, Split-Roma-Düsseldorf, 1990. u izdanju Zbornika Kačić, Niz Tragovi, br. 2, 143 str.). U prigodi obljetnice, u nedjelju, 23. rujna godine 1990., za vrijeme podjele sakramenta krizme, misu zahvalnicu predvodio je kölnski nadbiskup msgr. Joakim kardinal Meisner.

Nakon deset godina, fra Nikolu je, 1. rujna godine 1991., u pastoralnoj službi zamijenio fra Nediljko Brećić. U vrijeme političkih previranja i ratnih razaranja u domovini, fra Nediljko se uključio u svekolikoj pomoći. Uz humanitarnu pomoć, fra Nediljko je organizirao u nekoliko navrata i glazbeni festival «Stepinčeva katedrala». Proslavio je 15. obljetnicu Misije, godine 1995. i tiskao prigodnu monografiju. Fra Nediljko je proslavio i 25. obljetnicu Misije, 15. listopada godine 1995., kada je misno slavlje predvodio je pomoćni kölnski biskup Norbert Trelle.

U međuvremenu mijenjaju se pastoralne suradnice, tako da se s. Gertruda Hrkač, na ljeto godine 1994., vraća u domovinu, a na njeno mjesto dolazi s. Anka Kvesić. Fra Nediljka je na dužnosti, u novim pastoralnim okolnostim, 1. rujna godine 2000., zamijenio fra Branko Brnas. Nakon što se župnik Župe sv. Apolinara, vlč. Albert Belecke, povukao u mirovinu, fra Branko se, u proljeće godine 2001. uselio u stan njemačkoga župnika, na broj 6. Početkom rujnu godine 2001. s. Franku Bagarić zamjenjuje s. Majda Ravlić, a od rujna godine 2004. u Misiji djeluju s. Marija Martinović i s. Lucijana Kraljević.

U nedjelju, 12. lipnja godine 2005. u crkvi sv. Apolinara, fra Branko je proslavio 35. obljetnicu Hrvatske katoličke misije u Düsseldorfu. Misno slavlje predvodio je sarajevski nadbiskup msgr. Vinko kardinal Puljić. Pastoralno osoblje prilagođuje se promjenama koje su nastale u mjesnoj Crkvi, prema tzv. projektu Zukunft heute. Tako je, od rujna godine 2005., fra Branko, uz službu voditelja Misije u Düsseldorfu, imenovan i voditeljem Misije u Mettmannu, s naseljima Ratingen, Mettmann, Erkrath, Haan, Langenfeld, Hilden. Zato se od tada misna slavlja održavaju na tri mjesta: Düsseldorf, Neuss i Langenfeld. Fra Branko je, kao krunu pastoralnoga djelovanja, priredio monografiju u prigodi 35. obljetnice misije. Fra Branka je, od 1. rujna godine 2006., u pastorlnoj dužnosti voditelja Misije zamijenio fra Josip Kulović. Te godine, od 1. srpnja, odlukom Kölnske nadbskupije, Misija u Neussu (bez Bergheima) pripojena je Misiji u Düsseldorfu.

Oblici pastorala i u današnjoj Misiji odvijaju se prema pastoralnim potrebama i prema liturgijskom kalendaru Nakon spajanja misija, nedjeljno i blagdansko misno slavlje na hrvatskom jeziku slavi se na tri mjesta: u Düsseldorfu u crkvi sv. Apolinara u 11 sati, u Neussu u crkvi Velike Gospe u 13 sati i u Langenfeldu u crkvi Velike Gospe u 16 sati. Uz redovito misno slavlje, župni vjeronauk sakramente prve pričesti i krizme, pastoralno osoblje priređuje i prigodna slavlja, kao što je Majčin dan, Nikolinje, Poklade, organizirano vodi na hodočašća, kao u Neviges, Kevelaer, Lurd, Svetu Zemlju, Rim, a sudjeluju i u međumisijskim skupovima, kao što je biblijska olimpijada i folklorne smotre. Možda bi, nakon 40. ljeta, danas Ljetopisac zapisao ovako: Na rijekama Zapada radismo i molismo. Susjedi nam naši više ne govore: Pjevajte nam pjesmu hrvatsku! Jer, danas možemo pjevati pjesmu hrvatsku u slobodi Lijepe naše!

Ili bi se, Ljetopisac u zanosu, iznenada zapitao: O Bože, što li se krije u imenu Hrvat? Dah vječnosti? Ili krv nepresušna? Možda mišica neumorna? Je li kost neslomiva? Da nije sjetni pogled zalaska sunca? Uistinu, u svakom se hrvatskom oku krije sjetni pogled prema budućnosti. Jer, od sjete Hrvat živi. A sjeta nikada ne umire.

 

 

Povijest misije

Voditelji - Dušobržnici

Naši voditelji i dušobrižnici Hrvatske katoličke misije od 1970
HKM

Düsseldorf

od 8. rujna 2014

fra Petar Čirko

od 1. rujna 2006 do 7. rujna 2014

fra Josip Kulović

od 1. rujna 2000 do 31. kolovoza 2006

fra Branko Brnas

od 1. rujna 1991 do 31. kolovoza 2000

fra Nediljko Brečić

od 1. studenoga 1981do 30. rujna 1982

fra Jozo Župić

od 1. studenoga 1981 do 31. kolovoza 1991

fra Nikola Ćurčija

od 1. rujna 1979. do 1981

fra Mladen Šimundić

od 1. rujna 1979. do 31. listopada 1981

fra Josip Lucić

od 1. rujna 1975 do 31. kolovoza 1979

fra Ivan Menđušić

od 1. studenoga 1972

fra Petar Mandac

od 1. kolovoza 1972 do 31. kolovoza 1975

fra Josip Čugura

od 1. rujna 1970 do 30. lipnja 1972

fra Rafael Begić

fra Krsto Šušnjara

Pastoralni suradnici

Düsseldorf

s. Otilija Karaula

s.Eleonora Ćaleta

s.Andrijana Marušić

s. Anđela Milas

s. Aleksija Krišto

s. Zdenka Čavar

s.Gertruda Hrkač

s. Vladimira Vučić

s. Slavica Šimović

s.Marija Martinović

s. Ljiljana Ruža Kovač

s.Ana Marija Biško

s. Anka Kvesić

s. Franka Bagarić

s. Majda Ravlić

s.Lucijana Kraljević

s.Mira Majić

Gosp. Frano Milić

od 1. srpnja 2011
HKM

Neuss

od 1. veljače 1989 do 30. lipnja 2006

fra Miroslav Modrić

od 1. listopada 1983 do 31. siječnja 1989

fra Stjepan Maleš

od 1. listopada 1979 do 30. rujna 1983

fra Tomislav Duka

od 14. rujna 1975 do 30. rujna 1979

fra Dane Milas

Pastoralni suradnici

Neuss

gđa Lucija Zovko

s. Nevenka Babić

s. Stjepanka Saraf

s. Ljiljana Kovač

HKM

Mettmann

od 1. rujna 2000 do 31. kolovoza 2005

fra Mihovil Marić

od 1. rujna 1993 do 31. kolovoza 2000

fra Branko Brnas

od 1. veljače 1990 do 31. kolovoza 1993

fra Dušan Džimbeg

od 1. rujna godine do 31. siječnja 1990

fra Ivan Dotur

od 1. srpnja 1982 do 31. kolovoza 1987

fra Josip Župić

od 1. rujna 1979 do 30. lipnja 1982

fra Ivan Menđušić

od 21. lipnja 1978 do 31. kolovoza 1979

fra Josip Lucić

Pastoralni suradnici

Mettmann

gđa Danica Drakšić

gđa Janja Vujčić

s. Ljilja Kovač

s. Ana Marija Biško

Tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga.

Mk 10, 44

Copyright 2019 © HKM Düsseldorf - Neuss - Langenfeld. Sva prava pridržana.