Papa Pavao VI. u Dekretu o dušobrižništvu selilaca potiče na osnivanje „Vijeća katoličke zajednice“ i u svakoj zajednici stranog govornog područja („Instructio de pastoralis migratorum cura“). Prema tom Dekretu Vijeće ima dužnost i pravo surađivati s voditeljem Misije u oblikovanju života zajednice i voditi brigu o svim njezinim članovima.

Odluke i preporuke Vijeća su savjetodavne naravi i ne obvezuju voditelja Misije. N.aravno, međusobna tolerancija je poželjna, s tim da svaki član Vijeća usklađuje vlastito mišljenje s mišljenjem ostalih članova Vijeća, a svi zajedno uvažavaju mišljenje voditelja Misije, čija prava i obaveze kao pastira zajednice ostaju netaknute.

Dana 14. svibnja 2017. održani su izbori za Misijsko/Pastorlano vijeće u HKM Duesseldorf. Izbori su održani na tri mjesta, u crkvi St. Apollinairs u Duesseldorfu, u crkvi St. Marien u Neussu i u crkvi St. Mariä Himmelfahrt u Langenfeldu. Mandat traje 4 godine.

Misijsko | Pastoralno vijeće

Članovi vijeća

PREDSJEDNICA

Karola Znaor

POTPREDSJEDNICA

Ružica Dozan

BLAGAJNICA

Klaudia Vukoje

ČLAN

Josip Raspudić

ČLAN

Robert Šabić

ČLAN

Lucija Kezić

ČLAN

Ivan Raspudić

ČLAN

Anto Jelušić

ČLAN

Anita Kezić

ČLAN

Josipa Garić

ČLAN

Vesna Vučić

ČLAN

Ana Letica

ČLAN

Ivan Letica

ČLAN

Nevenka Karimović

PASTORALNI SURADNIK

Frano Milić

ŽUPNIK

fra Petar Čirko