Nadolazeće pastoralne aktivnosti i važni termini u 2020. godini:

  • PRIPRAVA ZA KRŠTENJE

Roditelji koji prijave dijete za krštenje trebaju doći na pripavu.

  • Sastanak roditelja prvopričesnika i krizmanika
  • Hodočašće u Lourd
  • Hodočašće u Fatimu
  • Susret za ministrante
  • Susret hrvatske katoličke  mladeži

  • 50. godina djelovanja Hkm Duesseldorf

  • Smotra crkvenih zborova 

  • Sveta krizma

  • Prva sveta pričest