Roditeljski sastanak: Pričest i Krizma

Roditeljski sastanak za pripravnike Prve pričesti i Krizme, petak 27. 9. u 19:00 sati u crkvi St. Apollinaris u Duesseldorfu.

Upisnica za pripravu sakramenta Prve pričesti: Upisnica

Prijaviti se mogu djeca koja polaze 3. razred i starija.

Upisnica za pripravu sakramenta Krizme/Potvrde: Upisnica

Prijaviti se mogu djeca koja polaze 7. i 8. razred i starija.

Upisnice se mogu preuzeti i u sakristiji nakon misa.

Odgovori

Copyright 2019 © HKM Düsseldorf - Neuss - Langenfeld. Sva prava pridržana.